top of page

Naše vjerovanje

U baptističkoj crkvi Novi Život dovoljno smo sigurni u istinu evanđelja da ne postanemo nervozni, ako netko ne vjeruje čak ni u temeljno pitanje. Iako nikada nećemo dopustiti alternativno podučavanje o temeljnim pitanjima, vjerujemo u davanje vremena ljudima da shvate istinu. Evo kratkog, sažetog uvida u temeljni nauk (slobodno se obratite pastoru Bradu za potpunu doktrinarnu izjavu):

B I B L I J A

Vjerujemo da je Biblija objavljena Božja riječ, potpuno i verbalno nadahnuta od Boga. Vjerujemo da je Pismo nepogrešiva, Božja riječ, objavljena u 66 knjiga od Postanka do Otkrivenja. Vjerujemo da Bog ne samo da je nadahnuo svaku riječ, već da ih je i sačuvao kroz stoljeća. (Psalam 12,6–7; 2 Timotej 3,15-17; 1. Petar 1:23-25; 2.

B O G

Vjerujemo u jednog Boga koji je vječan, samopostojan, beskonačan i nepromjenjiv. Vjerujemo da on ima jednu prirodu, jednu suštinu i jednu tvar; ipak se očituje čovjeku u tri osobe:  Ocu, Sinu i Duhu Svetom. (Ponovljeni zakon 6:4; 1 Timotej 1:17; Jakovljeva 1:17; Prva Ivanova 4,4)

Vjerujemo da je Isus Krist jedan i jedini Spasitelj čovječanstva. Vjerujemo da je Isus Krist vječni Bog i da posjeduje sve osobine Božanstva. Vjerujemo da je Gospodin Isus Krist rođen od djevice, da je bio utjelovljeni Bog i da su svrhe utjelovljenja bile otkriti Boga, otkupiti ljude i vladati Božjim kraljevstvom. Vjerujemo da se Isus Krist nikada nije odrekao nijedne od osobina svog Božanstva, već ih je samo prikrio. Vjerujemo da je živio savršenim, bezgrešnim životom, na kraju kojeg je ponuđen za cijelo čovječanstvo kao zamjenska žrtva za čovjekov grijeh. Ova žrtva bila je pravedna isplata Bogu za oproštenje grijeha. Aktivirana je Njegovom smrću, prolijevanjem njegove krvi na križu i Bog ga je prihvatio nakon uskrsnuća. Vjerujemo da je uzašao na nebo nakon uskrsnuća kako bi sjedio s desne strane Oca i sada čeka vrijeme primanja svoje crkve na Uznesenju, nakon čega slijedi Njegov povratak sedam godina kasnije na Zemlju kako bi vladao kao kralj 1000 godina. (Psalam 2,7-9; Izaija 7:14, 9:6; Mijaš 5:2; Matej 1:25; Luka 1,26-35; Ivan 1,1; 1,3, 14, 18, 29; Rimljanima 3,19-25; Rimljanima 5,6-15; Filipljanima 2,5-11; 1 Solunjanima 4,13-18; 1 Timotej 2:5; 1 Timotej 3:16; Titu 2,10-15; Hebrejima 7:26, 9,24-28; 1. Petra 1:19; 1. Ivanova 1,3; Otkrivenje 20,1-6)

I S U S   K R I S T 

D U H   S V E T I

Vjerujemo da je Duh Sveti Božji osoba koja ima vlastitu osobnost i sve osobine Božanstva. Vjerujemo da je Duh Sveti oduvijek bio uključen u poslove čovječanstva; međutim, vjerujemo da On ima posebnu službu koja je započela na dan Pedesetnice i nastavit će se do Uznesenja. Ova služba uključuje dokazivanje grijeha svijeta, pravednosti i suda. Duh Sveti je također poslan da regenerira, posveti, zapečati i ispuni sve koji su položili svoju vjeru u Isusa Krista. (Postanak 1:2; Ivan 3,5-6; Ivan 14,16; Djela 1:5; Djela 11:15; 1 Korinćanima 3:16; 1 Korinćanima 6,19-20; 1 Korinćanima 12,13)

G R I J E H   I  S P A S E N J E

Vjerujemo da su svi ljudi rođeni s naslijeđenom grešnom prirodom primljenom od našeg zajedničkog pretka, Adama. Vjerujemo da je zbog svoje prirode čovjek grešnik po izboru i potpuno je nesposoban reformirati se ili prestati griješiti vlastitom snagom. Vjerujemo da je jedina nada u izbavljenje za čovjeka potpuna promjena mišljenja u vezi s njegovim grešnim stanjem i nemogućnošću da ga promijeni, te okretanje Isusu Kristu kao jedinom Spasitelju. Vjerujemo da samo kroz zamjensku žrtvu Krista na križu čovjek može biti izbavljen iz svog grijeha. Vjerujemo da su svi oni koji odbacuju Isusa Krista kao svog Spasitelja već osuđeni na vječnost u ognjenom jezeru. Spasenje je Božji besplatni dar nama, ali ga moramo prihvatiti. Nikada se ne možemo iskupiti za svoje grijehe samopoboljšanjem ili dobrim djelima....ni krštenjem, članstvom u crkvi, požrtvovnim davanjem, čak ni sakramentima, već JEDINO pouzdanjem u Isusa Krista kao Božje ponude oproštenja svatko može biti spašen od kazne grijeha. Kada se okrenemo od svog samovladajućeg života i okrenemo se Isusu u vjeri, spašeni smo. Vječni život počinje onog trenutka kada primimi Isusa Krista u svoj život vjerom. Rimljanima 6,23; Efežanima 2,8,9; Ivan 14,6; Titu 3,5; Galaćanima 3:26; Rimljanima 5,1 (Postanak 5,1-5; Djela 4,19; Djela 16:31; Rimljanima 3,10-23; Rimljanima 5,6-12; Rimljanima 6,23; Rimljanima 10,9-10; Efežanima 2,8-9; Titu 3,5-6; Otkrivenje 20,11-14)

N O V O Z A V J E T N A   C R K V A 

Vjerujemo da je crkva započela pozivanjem dvanaestorice apostola od strane Isusa Krista i da je bila osnažena na dan Pedesetnice. Vjerujemo da se mjesna crkva sastoji od članova koji su spašeni i kršteni u skladu s Kristovom zapovijedi, te su se dobrovoljno ujedinili u svrhu štovanja, zajedništva, služenja i poštivanja uredbi krštenja i Gospodnje večere. Vjerujemo da će svi pravi vjernici biti uzeti u Nebo na Uznesenju, neposredno prije nevolja. (Matej 16,16-18; Djela 1:15; Djela 2,41-43; Djela 11:15; Djela 20,28; 1 Korinćanima 15,51-58; Efežanima 1,12-14; Efežanima 5,25-30; 1 Solunjanima 4,13-18; 1 Timotej 3,4-15)

Š T O   Z N A Č I   N A Z I V   B A P T I S T ?

Ova crkva je baptistička crkva po uvjerenju i načelu, a ne po pripadnosti. To znači da vjerujemo u osnovna biblijska učenja za koja su se baptisti povijesno zalagali. Kao baptisti vjerujemo u sljedeće: Biblija je naš jedini autoritet za sva pitanja vjere i prakse. Crkva bi trebala biti autonomna ili samoupravna. Vjernik ne treba svećenika, osim Isusa Krista, da smjelo dođe Bogu. Svaki kršćanin ima jednak, osoban pristup Bogu. Božja Riječ daje nam dvije uredbe za crkvu - krštenje i Gospodnju večeru. Svaka je osoba pojedinačno odgovorna za svoju odluku da prihvati Krista. Razdvajanje crkve i države je biblijsko. Vjernik je vječno siguran i ne može izgubiti spasenje. U crkvi postoje dvije biblijske službe - pastiri i đakoni.

bottom of page